Logo Int Kwadraat

Vrije beroepen

Vanuit uw vrij beroep (notaris, advocaat, bemiddelaar, vermogensbeheerder, dokter, begrafenisondernemer, accountant, revisor…) komt u dagelijks in contact met de emotionele afhankelijkheden van individuen en hun families. Hoe graag we het ook willen, het juridische valt niet van het emotionele los te koppelen.

Het gebeurt dat geen enkele juridische oplossing er een is waarmee elke partij zich kan verzoenen. De oplossing wordt al gauw een bedreiging en de consensus blijft uit. Dat leidt dan weer tot ongeduld, uitstel en in sommige gevallen zelfs tot familieruzies.

Aanpak

1. Intakegesprek en duidelijke afspraken met u
2. Kennismaking met uw cliënten
3. 1-op-1 dieptegesprekken
4. Alle betrokkenen rond de tafel
5. Conclusie
6. Opmaak emotioneel vermogensplan*

*het emotioneel vermogensplan is het concrete en uitvoerbare resultaat van de vraag die uit het intakegesprek naar boven kwam. Het is de unanieme oplossing die alle partijen verenigt.

Voordelen

  • U legt terecht de focus op het juridische aspect, terwijl ik me focus op de onderliggende emotionele uitdagingen.
  • U behoudt de huidige verstandhouding met uw cliënt en hun familie.
  • U werkt aan een lange termijnrelatie met uw cliënt en hun familie.
  • Emotionele geschillen hoeven niet langer uw expertise in de weg te staan.
  • Uw cliënt staat rechtstreeks met mij in contact, zonder uw (financiële) tussenkomst.

Het emotionele vermogensbeheer van een familie is vaak doorslaggevend in hun uiteindelijke juridische beslissing; de beiden gaan hand in hand.

Neem contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking.