Logo Int Kwadraat


We behandelen direct bruikbare “top practices” in functie van:

  • Onthaal van de klant zowel fysiek in ons bedrijf als telefonisch.
  • Em@il communicatie.
  • Positieve verbale communicatie.
  • Uitgaande telefonische communicatie.

We focussen op pro-actief communiceren.
We gebruiken de persoonlijkheidsprofielen zodat we:

  • Het gesprek bewuster kunnen sturen.
  • Op een klantvriendelijke doch assertieve manier duidelijk communiceren.
  • Onze timing niet uit het oog verliezen.
  • Rekening houden met non-verbale communicatie.